Verny Sielos Balzamas

Verny pie mums atceļoja no Lietuvas audzētavas. Verny piemīt ļoti draisks un nebēdnīgs raksturs, bet tai pat laikā viņa ir ļoti mīļa. Visvairāk viņai patīk ierāpties saimnieka klēpī (ne vienmēr tas izdodās, bet viņa ļoti cenšās) un samīļoties.